/files/00548/img/1616532571_49-p-fon-zima-59.jpg

Тематические дни в учреждении образования

Праграма правядзення тэматычнага дня, прымеркаванага да 140 годдзя нараджэння Я.Коласа

04.11.2022

Мэта: фарміраваць ўяўленні пра творчасць знаямітага земляка, песняра беларускага народа – Я.Коласа, развіваць матывы, значныя для цікавасці выхаванцаў да вершаванага слова; выхоўваць жаданне пазнаваць новае.   

Першая палова дня

Зносіны

Гутарка  з вопыту дзяцей “Мой родны кут” Чытанне урыўка з паэмы “Новая зямля” Я.Коласа “Мой родны кут”

Мэта: развіццё камунікатыўных здольнасцей дзяцей, знаёмства з знаямітым земляком - паэтам Я.Коласам.

“Вандроўка па кнігах Я.Коласа” Разглядванне малюнкаў да вершаў Я.Коласа

Мэта: стварыць умовы для фарміравання ўяўленняў аб творчасці Я.Коласа, выклікаць эмацыйна-станоўчыя адносіны.

Гульнявая дзейнасць

Сюжэтна-ролевая гульня “Бібліятэка”

Мэта: фарміравацць уменні мадэляваць рэальныя зносіны паміж людзьмі (выконваць ролі).

Экскурсія ў бібліятэку

Мэта: замацаваць уяўленні аб ролі бібліятэкі ў жыцці чалавека. Пазнаёміць з экспазіцыяй, прысвечанай 140-годзю з дня нараджэння Я.Коласа.

Працоўная дзейнасць “З клопатам аб кніжках”

Рамонт кніг у кніжным кутку.

Мэта: фарміраваць уменні планаваць скмесную дзейнасць, выхруваць беражлівыя адносіны да кніг.

Другая  палова дня

Мастацкая дзейнасць

Конкурс чытальнікаў прысвечаны да дня нараджэння Я.Коласа.

Мэта: фарміраванне ўмення выразна чытаць вершы.

Выяўленчае мастацтва. Маляванне “Вобразы ў малюнках”

 Мэта: развівццё творчых здольнасцяў, уменне адлюстроўваць асноўныя вобразы вершаў.

Музычнае мастацтва

Музычна-дыдактычная гульня “Адгадай мелодыю!”

Мэта: развіццё імкнення да каманднага і асабістага выігрышу ў ходзе гульні.

Гульнявая дзейнасць

Беларускія народныя гульні “Міхаська”, “Грушка”

Мэта: развіццё рухавых уменняў, выкананне сумесных дзеянняў.

свернуть

Праграма правядзення тэматычнага дня, прымеркаванага да Дня  народнага адзінства Рэспублікі Беларусь

17.09.2022

Мэта: фарміраваць ўяўленні выхаванцаў пра дзяржаўнае свята Рэспублікі Беларусь – Дзень народнага адзінства; развіваць цікавасць да роднага краю, нацыянальнай культуры; выхоўваць пачуццё гонару за сваю краіну.

Першая палова дня

Зносіны

 Гутарка-разважанне “Я нарадзіўся тут і край мне гэты дарагі”

Мэта:  развіццё ўмення будаваць апавяданне ў адпаведнасці з логікай разважання.

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Міні-даследаванне “Карта краіны”

Мэта: развіццё назіральнасці, умення разумець сімвалічныя знакі (знакі геаграфічныя), называць на карце геаграфічнае становішча Рэспублікі Беларусь.

Гульнявая дзейнасць

Дыдактычная гульня “Беларускія святы”

Мэта: фарміраванне ўяўленняў аб традыцыях беларускага народа.

Дыдактычная гульня “Працягнем тое, што я пачала”.

Мэта: развіццё ўяўленняў аб родным горадзе Стоўбцы, яго знакамітых людзях, геаграфічным становішчы.

Працоўная дзейнасць

Працоўнае даручэнне. Парадак у цэнтры сімволікі.

Мэта: развіццё ўмення пад кіраўніцтвам дарослага падтрымліваць парадак ў групе.

Святочная  лінейка,  прысвечаная да Дня  народнагга  адзінства

Другая  палова дня

Зносіны

Гульнявое практыкаванне “Госці горада”

Мэта: развіццё ўмення выкарыстоўваць элементы тлумачальнай гаворкі.

Гульнявая дзейнасць

Дыдактычная гульня “Думаем аб роднай краіне”

Мэта: выхаванне асноў маральных каштоўнасцяў.

Дыдактычная гульня “Прыродныя сімвалы маёй краіны”

Мэта: фарміраванне ўяўленняў аб сімвалах Беларусі.

Мастацкая дзейнасць.

Разглядванне фотаальбома “Помнікі майго горада”

Мэта:  фарміраванне ўяўленняў пра архітэктуру горада Стоўбцы.

Выяўленчае мастацтва. Аплікацыя

Калаж “Я люблю Беларусь”

Мэта: развіццё ўмення ствараць калектыўны калаж, выкарыстоўваючы розны матэрыял.

Музычнае мастацтва

Міні-канцэрт “Сучасная беларуская музыка”

Мэта: фарміраванне ўмення ўспрымаць музычныя вобразы сучаснай музыкі і выказвацца пра яе.

 

Першая палова дня

Зносіны

 Гутарка-разважанне “Я нарадзіўся тут і край мне гэты дарагі”

Мэта:  развіццё ўмення будаваць апавяданне ў адпаведнасці з логікай разважання.

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Міні-даследаванне “Карта краіны”

Мэта: развіццё назіральнасці, умення разумець сімвалічныя знакі (знакі геаграфічныя), называць на карце геаграфічнае становішча Рэспублікі Беларусь.

Гульнявая дзейнасць

Дыдактычная гульня “Беларускія святы”

Мэта: фарміраванне ўяўленняў аб традыцыях беларускага народа.

Дыдактычная гульня “Працягнем тое, што я пачала”.

Мэта: развіццё ўяўленняў аб родным горадзе Стоўбцы, яго знакамітых людзях, геаграфічным становішчы.

Працоўная дзейнасць

Працоўнае даручэнне. Парадак у цэнтры сімволікі.

Мэта: развіццё ўмення пад кіраўніцтвам дарослага падтрымліваць парадак ў групе.

Святочная  лінейка,  прысвечаная да Дня  народнагга  адзінства

Другая  палова дня

Зносіны

Гульнявое практыкаванне “Госці горада”

Мэта: развіццё ўмення выкарыстоўваць элементы тлумачальнай гаворкі.

Гульнявая дзейнасць

Дыдактычная гульня “Думаем аб роднай краіне”

Мэта: выхаванне асноў маральных каштоўнасцяў.

Дыдактычная гульня “Прыродныя сімвалы маёй краіны”

Мэта: фарміраванне ўяўленняў аб сімвалах Беларусі.

Мастацкая дзейнасць.

Разглядванне фотаальбома “Помнікі майго горада”

Мэта:  фарміраванне ўяўленняў пра архітэктуру горада Стоўбцы.

Выяўленчае мастацтва. Аплікацыя

Калаж “Я люблю Беларусь”

Мэта: развіццё ўмення ствараць калектыўны калаж, выкарыстоўваючы розны матэрыял.

Музычнае мастацтва

Міні-канцэрт “Сучасная беларуская музыка”

Мэта: фарміраванне ўмення ўспрымаць музычныя вобразы сучаснай музыкі і выказвацца пра яе.

 

свернуть

Дзень ведаў

01.09.2022

Праграма правядзення тэматычнага дня, прымеркаванага да  

Дня ведаў

 

Мэта: фарміраваць ўяўленні пра свята “Дзень ведаў”, пра ўнутраную пазіцыю вучня (развіццё пазнавальнай матывацы, цікавасці да школы),  развіваць матывы, значныя для перадумоў вучэбнай дзейнасці; выхоўваць жаданне пазнаваць новае.  

Першая палова дня

Зносіны

Гутарка  з вопыту дзяцей “Як мой брат (сястра, сябар) збіраюцца ў школу”

Мэта: развіццё камунікатыўных здольнасцей дзяцей.

Святочнае мерапрыемства

“Вандроўка ў краіну Ведаў”

Мэта: стварыць умовы для фарміравання ўяўленняў аб свяце “Дзень ведаў”, выклікаць эмацыйна-станоўчыя адносіны, выхоўваць сяброўства.

Гульнявая дзейнасць

Сюжэтна-ролевая гульня “Школьная лінейка”

Мэта: развіццё магчымасцей ствараць ў гульнях цяжкія сюжэтныя лініі ў ходзе доўгага часу.

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Міні-дослед “Школы ў розных краінах”

Мэта: фарміраванне ўяўленняў пра культурную і нацыянальную разнастайнасць краін свету.

Працоўная дзейнасць “З клопатам аб пернатых сябрах”

Мэта: развіццё умення сумесна з дарослым нарыхтоўваць корм жывёлам на зіму.

Другая  палова дня

Мастацкая дзейнасць

Загадкі пра школу і школьныя прыналежнасці

Мэта: фарміраванне ўмення адгадваць загадкі па асноўных прыметах, развіваць памяць, мысленне.

Выяўленчае мастацтва. Канструяванне з дэталяў канструктара

“Будуем новую школу”

 Мэта: развівццё канструктыўных здольнасцяў.

Музычнае мастацтва

Музычна-дыдактычная гульня “Адгадай мелодыю!”

Мэта: развіццё імкнення да каманднага і асабістага выігрышу ў ходзегульні.

Гульнявая дзейнасць

Дыдактычная гульня “Школьныя прыналежнасці”

 Мэта: пашырэнне уяўленняў выхаванцаў аб школьных прыналежнасцях, параўноўванне прадметаў і выдзяленне іх характэрных прымет.

Працоўная дзейнасць

Ручная праца “Рамонтная майстэрня”

Мэта: развіццё ўмення ўдзельнічаць ў рамонце цацак і настольна-друкаваных гульняў.

Зносіны

Гульня-гутарка “Што мы чакаем ад восені?”

Мэта: пабуджаць дзіця праяўляць уважлівасць і сяброўства ў вырашэнні практычных камунікатыўных задач.

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Назіранне “Птушыны дазор”

Мэта: развіццё назіральнасці, уменняў параўноўваць, класіфікаваць, рабіць вывады (якія птушкі ўляцяць, якія застануцца).

свернуть

Праграма правядзення тэматычнага дня, прымеркаванага да 22 чэрвеня - Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа

Мэта: фарміраваць ўяўленні выхаванцаў пра пачатак Вялікай Айчыннай вайны; развіццё жадання падтрымліваць мір; садзейнічаць патрыятычнаму выхаванню дашкольнікаў

Першая палова дня

Зносіны

 Час памяці “Навекі слава нашым героям”

Мэта:  пашырыць уяўленні дзяцей пра 22 чэрвеня- Дзеньпамяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа; развіваць ўменне перадаваць свае думкі і пачуцці ў звязным выказванні; выховаць гонар і павагу да герояў вайны;

Удзел  ва Усебеларускай хвіліне маўчання.

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Экскурсія да помніка “Воінам-землякам, загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны

Мэта: фарміраванне ўяўленняў аб гістарычных падзеях краіны, мясцінах вёскі Заямнае; развіваць уменне уважліва слухаць; выхоўваць жаданне актыўна ўдзельнічаць у падзеях сацыяльнага асяроддзя.

Гульнявая дзейнасць

Дыдактычная гульня “Ваенныя прафесіі”

Мэта: пашырэнне ўяўленняў выхавальнікаў пра ваенныя прафесіі;

Моўная гульня “Якім павінен быць салдат?”

Мэта: развіццё ўмення ўжываць у мове якасныя прыметнікі, правільна спалучаць іх разам з назоўнікамі;

Працоўная дзейнасць

Працоўнае даручэнне. Навядзенне парадку каля Помніка “Воінам-землякам, загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны

Мэта: фарміраванне жадання працаваць на карысць грамадства, выхоўваць павагу да воінаў.

Другая  палова дня

Зносіны

Размова “Дзякуй, дзядуля, за Перамогу!”

Мэта: пашырыць уяўленні дзяцей пра  ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны; удасканальваць уменне выказваць свае думкі; выхоўваць паважлівыя адносіны да герояў;

Гульнявая дзейнасць

Настольна -  друкаваная гульня “За Радзіму”

Мэта: пашырэне і паглыбленне ведаў дашкольнікаў пра баявыя дзеянні нашай Радзімы; выхоўваць жаданне ганарыцца подзвігам сваіх герояў;

Дыдактычная гульня “Помнікі Вялікай Айчыннай вайны”

Мэта: пашырэнне ўяўленняў выхаванцаў пра помнікі, якія прысвечаны героям і ахвярам Вялікай Айчыннай вайны; развіццё ўмення па знешняму выгляду помнікаў называць іх месцазнаходжанне;садзейнічаць выхаванню патрыятычных пачуццяў;

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Разглядванне ілюлюстрацый  “Вайна ў творах мастакоў”

Мэта: развіццё пазітыўнага стаўлення да твораў мастацкай дзейнасці; выхоўваць цікавасць да твораў ваеннай тэматыкі;

Мастацкая дзейнасць.

Чытанне і абмеркаванне верша П.Глебкі “Дарогі баявыя”

Мэта: развіццё ўмення ўспрымаць мастацкі твор;садзейнічаць выхаванню патрыятычных пачуццяў;

Сумесная дзейнасць

Кругавое кола “Песні ваенных гадоў”

Мэта:  фарміраваць уменне свядома і ўважліва   слухаць музычныя творы; развіццё цікавасці да мінулага.

свернуть

Праграма правядзення тэматычнага дня, прымеркаванага да Дня Перамогі

Мэта: фарміраваць ўяўленні выхаванцаў пра дзяржаўнае свята Рэспублікі Беларусь – Дзень Перамогі

Спецыяльна арганізаваная дзейнасць

 

Адукацыйная галіна “Дзіця і грамадства”

Тэма: “Дзень Перамогі”

Праграмныя задачы:

фарміраваць уяўленні выхаванцаў пра дзяржаўнае свята Рэспублікі Беларусь – Дзень Перамогі; развіваць цікавасць да роднага краю, нацыянальнай культуры, садзейнічаць выхаванню павагі і клопату да ветэранаў.

Адукацыйная галіна “Выяўленчае мастацтва. Лепка”

Тэма: “Кветкі Перамогі”

Праграмныя задачы:

Фарміраваць уяўленне пра дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, уменне ляпіць рэльефным і стужачным спосабам, перадаваць у лепцы характэрныя асаблівасці кветак; развіваць творчыя здольнасці, уменне аналізаваць сродкі выразнасці; выхоўваць эстэтычныя пачуцці і  паважлівыя адносіны да герояў вайны.

Першая палова дня

Зносіны

Рэпартаж: “Мы, беларусы – мірныя людзі”

Мэта: развіццё ўмення перадаваць свае думкі ў звязным выказванні.

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Ускладанне кветак да помніка аднавяскоўцам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Мэта: выхоўваць жаданне актыўна удзельнічаць у падзеях сацыяльнага асяроддзя, быць удзячнымі нашчадкамі Перамогі.

Гульнявая дзейнасць

Моўная гульня “Закончы і растлумаць прыказку”

Мэта: развіваць уменне разумець значэнне прыказак пра Радзіму і мір.

Працоўная дзейнасць

Праца ў прыродзе. “Вырошчваем кветкі для ветэранаў”

Мэта: фарміраванне жадання працаваць на карысць грамадства.

Другая  палова дня

Мастацкая дзейнасць

Конкурс вершаў “Дзякуй за Перамогу”

Мэта: фарміраваць уменне выразна чытаць вершы; развіваць памяць, мысленне; садзейнічаць выхаванню павагі да ветэранаў.

Выяўленчае мастацтва. Канструяванне

Тэма: “Голуб – птушка міру”

Мэта: фарміраваць уменне працаваць з папераю, выконваць птушку па шаблону; развіваць творчыя здольнасці; выхоўваць пачуццё абароненасці і гонару за Радзіму.

Музычнае мастацтва

Музычная гасцёўня “Памяць сэрца. Песні ваенных гадоў”

Мэта: пашырыць уяўленні дзяцей пра мелодыі ваенных гадоў, выхоўваць павагу і гонар да герояў вайны.

Гульнявая дзейнасць

Гульнявы комплекс “Каб мужнымі і спрытнымі быць”

Мэта: развіваць спрыт, хуткасць, цягавітасць; садзейнічаць выхаванню сяброўскіх адносін.

Зносіны

Мэта: пашырыць уяўленні дзяцей пра святкаванне Дня Перамогі; удасканальваць уменне выказваць свае думкі; развіваць цікавасць да гісторыі сваей краіны.

свернуть

Праграма правядзення тэматычнага дня, прымеркаванага да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь

Мэта: фарміраваць усведамленне сваёй прыналежнасці да Рэспублікі Беларусь, да асаблівасцей яе культуры; развіваць пачуццё гонару за родную краіну, фарміраваць патрыятычную і нацыянальную самасвядомасць; выхоўваць жаданне актыўна ўздзельнічаць у падзеях сацыяльнага асяроддзя.


Спецыяльна арганізаваная дзейнасць

Адукацыйная галіна

“Дзіця і грамадства”

Тэма:  “Дзяржаўныя сімвалы  Рэспублікі Беларусь”

Праграмныя задачы: Фарміраваць уяўленні аб дзяржаўных  сімвалах Беларусі (герб,  сцяг,  гімн), знаёміць са значэннем кожнага сімвала.

Развіваць патрэбнасць у пазаннні сацыяльнай рэчаіснасці

Выхоўваць павагу да дзяржаўных сімвалаў, жаданне актыўна ўздзельнічаць у падзеях сацыяльнага асяроддзя.

Адукацыйная галіна “Выяўленчае мастацтва” маляванне

Тэма: “Прыродныя сімвалы Беларусі”

Праграмныя задачы: пашырыць уяўленні дзяцей пра раслінныя сімвалы Беларусі, якія адлюстраваны на гербе Рэспублікі Беларусь; практыкаваць ва ўменні адлюстроўвааць расліны перадаючы іх  характэрныя асаблівасці, развіваць каляроваае ўспрыманне; выхоўваць эстэтычны густ і цікавасць да пазнання новага.

1 палова дня

Зносіны

Час пазнання “Мая Радзіма  –   Беларусь ”

Мэта: удакладніць веды дзяцей пра Беларусь, дзяржаўныя сімвалы Беларусі (герб, сцяг, гімн): раскрыць іх значэнне і сутнасць.

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Назіранне за адміністрацыйнымі будынкамі

Мэта: фарміраваць уяўленні пра месцы, на якіх размяшчаецца дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь (установы адукацыі, сельвыканкам, пошта і інш.; развіваць назіральнасць, маўленне; садзейнічааць выхаванню паважлівых адносін да сімвалаў нашай краіны.

Гульнявая дзейнасць

“Збяры карту Рэспублікі Беларусь”

Мэта: развівваць увагу, мысленне і памяць.

Мастацкая дзейнасць. Выяўленчае мастацтва

Разгляданне фотаальбома з паштоўкамі

“Знайдзі сцяг і герб сваёй краіны”

Мэта: развіваць назіральнасць, уменне знаходзіць сцяг сваёй краіны сярод іншых

 

Другая палова дня

Мастацкая дзейнасць

Тэма: Чытанне твора С.Тарасава “Адкуль пайшлі Беларусы”

Мэта: развіваць уменне успрымаць змест твора,. Адказваць на пытанні

Мастацкая дзейнасць. Выяўленчае мастацтва

Разгляданне фотаальбома з паштоўкамі

“Знайдзі сцяг і герб сваёй краіны”

Мэта: развіваць назіральнасць, уменне знаходзіць сцяг сваёй краіны сярод іншых

Музычная дзейнасць

Тэма: “Як правільна слухаць і выконваць гімн”

Мэта: вучыць правільным паводзінам пры выкананні гімна, развіваць павагу да дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь (гімн), выклікаць жаданне сумесна з дарослымі падпяваць мелодыю, словы гімна

Зносіны

Складанне калектыўнага ліста “Што я раскажу свайму сябру з другой краіны пра Беларусь

Мэта: развіваць уменне складаць аповед ў працэсе зносін з аднагодкамі

Гульнявая дзейнасць

Дыдактычная гульня:

“Я – Беларусь, ты – мая часцінка”

Мэта: развіваць мысленне, памяць, звязную мову

 

Працоўная дзейнасць

Ручная праца

Майстэрня “Беларусачка”

Мэта: развіваць навыкі вырабу і упрыгожвання беларускім арнаментам сурвэткі

 

свернуть

Дзень абароны дзяцей

 

Праграма правядзення тэматычнага дня, прымеркаванага да

Дня абароны дзяцей

Мэта: фарміраваць ўяўленні пра міжнароднае свята “Дзень абароны дзяцей”, развіваць цікавасць да іх жыцця, выхоўваць павагу да нацыянальных культур іншых народаў, жаданне жыць у згодзе.

Першая палова дня

Зносіны

Гутарка “Розныя дзеці жывуць на планеце”

Мэта: фарміраваць ўяўленне дзяцей, што ўсе дзеці розныя па характару, колеру скуры, належаць да розных народаў, якія маюць сваю традыцыю і культуру, але ўсе мы маем правы на шчаслівае, мірнае жыццё ў сям’і і краіне

Святочнае мерапрыемства

“Усе дзеці на планеце павінны сябраваць”

Мэта: стварыць умовы для фарміравання ўяўленняў аб свяце “Дзень абароны дзяцей”, выклікаць эмацыйна-станоўчыя адносіны, выхоўваць сяброўства.

Гульнявая дзейнасць

Гульнявы комплекс “Разам весела гуляць”

Мэта: выклікаць жаданне гуляць у рухомыя гульні, развіваць спрыт, увагу, сяброўскія адносіны.

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Складанне схемы “Формула сяброўства”

Мэта: стварэнне ўмоў для авалодання наглядна-прасторавымі мадэлямі ў працэсе абмеркавання выкарыстання схем (сяброўства – усмешка – узаемадапамога – радасць)

Працоўная дзейнасць “Фарбы лета”

Мэта: развіваць жаданне самастойна даглядаць за кветкамі, здзяйсняць паліў.

Другая  палова дня

Мастацкая дзейнасць

Літаратурная віктарына “Казачнае сяброўства”

Мэта: фарміраваць уменне даваць адзнаку дзеянням герояў літаратурных твораў, развіваць памяць, мысленне, садзейнічаць выхаванню павагі і прававых зносін.

Выяўленчае мастацтва. Маляванне

Конкурс малюнкаў крэйдай на асфальце “Пад мірным небам Беларусі”

 Мэта: выклікаць жаданне перадаваць у малюнку прыгажосць нашай краіны, радасны настрой, развіваць пачуццё абароненасці і гонару за Радзіму.

Музычнае мастацтва

Дыскатэка “Танцуем разам”

Мэта: замацаваць простыя танцавальныя рухі, развіваць творчыя музычныя здольнасці, стварыць добры настрой

Гульнявая дзейнасць

Дыдактычная гульня “Мае правы і абавязкі”

 Мэта: пашырыць уяўленні выхаванцаў аб іх правах і абавязках з дапамогай праблемных сітуацый

Працоўная дзейнасць

Парадак – значыць бяспека.

Мэта: развіваць уменне падтрымліваць парадак ў групавым пакоі і на гульнявой пляцоўцы

Зносіны

Сацыяльнае мадэляванне “Як пазбегнуць непрыемнасцей”

Мэта: развіваць уменне весці дыялог на зададзеную тэму, выхоўваць культуру зносін

Пазнавальна-практычная дзейнасць

Назіранне “Ідзем шукаць лета”

Мэта: пашырыць уяўленне пра з’явы, якія адбываюцца ў прыродзе на пачатку лета, развіваць назіральнасць, маўленне, садзейнічаць выхаванню беражлівых адносін да прыроды

свернуть